۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

ضرب المثل انگلیسی

اخیرا مطالعه ای داشتم در زمینه ضرب المثل های انگلیسی. چند تا منبع خوب هم در سایت gigapedia.com پیدا کردم که جالب بودند. چند تا از ضرب المثل ها که جنبه ظنز دارند یا اموزنده یا معروف هستند را اینجا لیست می کنم:

ضرب المثل

معادل

Don't teach your grandmother to suck eggs

به لقمان حکمت نیاموز ! پیش قاضی و معلق بازی !

An old man marrying a young girl is like buying a book for someone else to read

بهتر است خودتان ترجمه کنید!

Beauty you've got, my daughter, and intelligence I will buy for you

البته این ضرب المثل، مراکشی است و چون بر علیه خانم های محترمه است، از ترجمه آن معذورم

All are good girls, but where do the bad wives come from?

همه دخترا که خوبند، پس این همه زن بد از کجا می آید؟

You must grin and bear it

بسوز و بساز

Don't poke your nose into my affairs

پا تو کفش ما نکن

Old age and poverty make a tragedy

We never know the worth of water until the well runs dry

قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

Better face a danger once than be always in danger

مرگ یه بار، شیون هم یه بار

God Helps Them Who Help Themselves

The shoemaker's son always goes bare foot

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

To be more catholic than the pope

کاتولیک تر از پاپ، کاسه داغ تر از آش

More royalistic than the king

He runs with the hare and hunts with the fox

شریک دزد و رفیق قافله

Set a thief to catch a thief

شغال بیشه مازندرانی را نگیرد جز سگ مازندرانی

Opportunity seldom knocks twice

شانس یک بار در خانه را می زند

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise

سحر خیز باش تا کامروا شوی

The quarrel of lovers is the renewal of love

No wife, no worry

The face is the index of mind

رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون

What can't be cured must be endured

Slow and steady wins the race

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

The pot called the kettle black

دیگ به دیگ می گه روت سیاه

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی

Liars should have good memories

دروغگو کم حافظه است

People get the government they deserve

Well begun is half done

They that make laws must not break laws

Business is business

حساب حساب است

هیچ نظری موجود نیست: