۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

رفتار اجتماعی نهنگها

بسیاری از حیوانات رفتارهایی از خود نشان می دهند که ما آنرا اجتماعی می نامیم. یکی از حیواناتی که رفتار اجتماعی اش مورد توجه است، نهنگها هستند. از جمله می توان به آواز خواندن نهنگهای نر برای جلب توجه نهنگهای ماده اشاره کرد. اما شاید جالب ترین موضوع در مورد نهنگها، حرکت گروهی آنها به دنبال یک سرگروه است. یعنی تعداد قابل توجهی نهنگ، به دنبال یک سرگروه به راه می افتند. اطاعت آنها از سرگروه به حدی است که اگر سرگروه، مسیر اشتباه را انتخاب کند، بقیه نیز همان مسیر را به دنبال او خواهند رفت. این ویژگی، یکی از فرضیه های مهم در مورد علت خودکشی دسته جمعی نهنگهاست. حرکت سرگروه به سمت بخش های کم عمق آب و حرکت بقیه به دنبال او، یک تراژدی به بار می آورد !

هیچ نظری موجود نیست: