۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

ارتباط امکانات و موفقیت

چقدر زیباست وقتی می بینیم فردی علیرغم محدودیت های محیطی و حتی جسمی، با تلاش های خود، این محدودیت ها را جبران می کند.

راز موفقیت در زندگی داشتن امکانات نیست، بلکه استفاده از بی امکانی به عنوان نقطه قوت است.

هیچ نظری موجود نیست: